Organisasjonen for 2019-løpet snart på plass…

Selv om det enda er 240 dager til løpsstart begynner organisasjonen – og folkene i den – å komme på plass til 2019-løpet.

Ut fra tilbakemeldingene fra de som var med i organisasjonskomiteen til 2018-løpet så blir det en meget solid kontinuitet til kommende sesongs løp. Og når vi vet at de fleste av disse også var med det første året av Reistadløpet Visma Ski Classics i 2017 så har vi store muligheter til å videreutvikle konseptet til å bli enda bedre – for det er faktisk mulig på tross av alle rosende ord etter de to foregående VSC-rennene.

Pr. nå er det kun et fåtall av 2018-løpets organisasjonskomitemedlemmer som ikke har meldt tilbake hvorvidt de blir med i den «sentrale» organiseringen rundt Reistadløpet lørdag 6. april 2019, men vi regner med å ha dette på plass i løpet av få dager. Allikevel har vi åpning for å ta inn nye personer i det organisatoriske arbeidet rundt Reistadløpet, og hvis det er noen som virkelig brenner for å bidra litt ekstra ber vi de ta kontakt med daglig leder Ivar Holand på 920 33 430 eller pr. mail ivar@reistadlopet.no.

Det er mulig å bidra innenfor flere sektorer, blant annet Renn, Sekretariat, Logistikk/arrangement, Marked/klær, Informasjon med mer.

Pure Arctic Madness!