Ordfører- og rådmannsutfordringen…

«Folk i form til Reistadløpet» skal ha mange ulike aspekter. Det at Reistadløpets daglig leder (Ivar Holand) og styremedlem (Nils Ole Foshaug) er «prøvekaniner» og skal trenes opp gjennom vinteren til å være i stand til å gå løpet neste år, er bare èn vinkling for å prøve å få enda flere folk i form til Reistadløpet.

Et annet aspekt, som vi skal tydeliggjøre mer på våre Facebooksider i løpet av denne uken, er at vi til 2019-løpet skal gjennomføre en ordførerutfordring og en rådmannsutfordring. Og spydspissene i dette delprosjektet er Jan-Eirik Nordahl (bildet), ordføreren i Sørreisa kommune, og påtroppende rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen.

Jan-Eirik har gått Reistadløpet hele 16 ganger tidligere, mens Hogne ganske nylig har fratrådt rådmannsstillingen i en av vertskommunene, Målselv kommune. Han er nå prosjektleder for Senja 2020, og vil gå over til å bli rådmann i Senja kommune fra og med 1. januar 2020.

Totalt er det for tiden 24 kommuner i Troms, og målsettingen med denne ordfører- og rådmannsutfordringen er todelt. For det første er det å prøve å få så mange ordførere og rådmenn i Troms til å gå Reistadløpet lørdag 26. april 2019. Dernest ligger det en intern konkurranse i dette; blir det flest ordførere eller flest rådmenn som kommer til å gjennomføre Reistadløpet kommende år? Kanskje dette burde være et tippeobjekt for Norsk Tipping…

Og avslutningsvis: Til Ole Frode Mikkelsgård, rådmann i Målselv kommune.  Din rådmannskollega i vår andre vertskommune (Bardu kommune), Håvard Gangsås, er allerede påmeldt til Reistadløpet lørdag 6. april 2019…

Og, hvis det er noen som leser dette og får tanker og ideer om nye mulige utfordringer, send oss en mail om det – eller start en utfordring selv. Utfordre naboen eller nabolaget, utfordre medlemmene i klubben eller foreningen du er medlem i, utfordre arbeidskollegene dine, utfordre de som har samme favorittfotball-lag som deg, utfordre hytteforeningen, utfordre elevene i klassen din, og klassene på naboskolen – absolutt alt kan man lage en utfordring av.

Men det viktigste er ikke å utfordre, men å delta!