Også Bardufosstun viderefører avtalen med Reistadløpet…

Bardufosstun er en viktig medspiller for Reistadløpet, og for mange andre aktiviteter som foregår på Rustahøgda, i Målselv og i Midt-Troms/Troms.

Nå har vi reforhandlet avtalen med de ut 2019. Dette er en ren «byttehandelsavtale» hvor vi får tjenester gratis av de mot at de får vederlagsfri profilering på stadionområdet. I tillegg logoprofileres de selvfølgelig på våre websider.

Selv om vi ikke får noen rene kroner inn på denne avtalen bidrar den til å spare oss for en del kostnader, og det er like verdifullt som rene penger inn i kassa.

Flere av Pro Team-lagene har også Bardufosstun som base Reistadløpshelgen, og på Bardufosstun blir også Reistadløpet AS sitt kontor å være hele uka før løpet lørdag 7. april 2018.

Stor takk rettes til alltid positive Andrè Bergland, daglig leder på Bardufosstun.