NTG Tromsø er også med på «Reistadløpslaget»…

Tidligere har vi kommet til enighet med to av tre viktige rekrutteringspartnere til Reistadløpet, nemlig TSI Langrenn og Skilinja ved Nordreisa Videregående Skole. Nå er også den tredje viktige rekrutteringspartneren på plass, nemlig NTG Tromsø.

Selv om alle tre avtalene er rekrutteringspartneravtaler, er ingen av avtalene helt identiske da de har hver sine «særpreg». Men bakgrunnen for alle avtalene er like, og det er at TSI Langrenn, Skilinja i Nordreisa og NTG Tromsø skal være viktige og synlige bidragsytere i forbindelse med rekrutteringen av (nye) løpere til Reistadløpet 2019.

Også avtalen med NTG Tromsø gjelder for 2019, men med en opsjon ut 2022 gitt at partene er fornøyd med samarbeidet på 2019-løpet. Avtalen med NTG Tromsø sikrer oss at vi får med alle elevene derfra på Reistadløpet lørdag 6. april 2019, samt at NTG Tromsø skal profilere Reistadløpet i enhver langrennssammenheng hvor skolen er representert. I tillegg inngår også profilering på ulike sosiale medier. Utover dette så har jo rektoren selv, Mariann Janson, bekreftet at hun skal gå Reistadløpet 2019. Og da regner vi med at hun tar med seg sin ektemann, Jan Frode Janson (konsernbanksjef i SNN), på turen over fjellet fra Setermoen til Bardufoss. Det forplikter jo å være sjefen for generalpartneren til Reistadløpet…

Reistadløpet på sin side kjøper profileringsplass for Reistadløpet på hele baksiden på en av de to minibussene NTG Tromsø disponerer, og som blir brukt i mange ulike sammenhenger – ikke bare innenfor langrennskonkurranser – men også i forbindelse med andre idretters arrangement.

Avslutningsvis er det også verd å nevne at Reistadløpets ferskeste ambassadør, Vilde Nilsen, er elev ved NTG Tromsø også kommende skoleår.

En stor takk rettes til Robin Johannesen Øgård, hovedtrener langrenn og skiskyting, som forøvrig er fra Indre Troms og har gått Reistadløpet flere ganger selv…

2019-løpet blir for oss en unik mulighet til å slå rekorden når det gjelder antall påmeldte løpere (1.582 påmeldte løpere – rekord satt i 1979). Gjennom rekrutteringspartneravtalene med disse tre utdanningsmiljøene regner vi med at vi henter inn ca 100 «ekstra» løpere i og med at Reistadløpet 2019 ikke kolliderer med noen mesterskap eller andre store tur- eller konkurranseløp i Troms og Finnmark.