Nord-norsk skilinje i Nordreisa blir rekrutteringspartner

Selv om det er sommerferie for mange og det enda er åtte og en halv måned til Reistadløpet 2019 jobbes det med å få på plass flere rekrutteringspartnere til Reistadløpet. Og nå er vår andre rekrutteringspartner klar.

Vi har inngått en avtale med Nord-Norsk Skilinje i Nordreisa som medfører at de stiller med sine løpere til kommende sesongs Reistadløp lørdag 6. april 2019. Løpet legges med dette inn i fagplanen til elevene ved skilinja. I tillegg skal skilinja profilere og markedsføre Reistadløpet på de samlinger og konkurranser de deltar på gjennom høsten og vinteren. Gjennom avtalen skal de også utfordre andre elever og ansatte ved Nordreisa Videregående Skole – og elever ved andre skilinjer i landet – til å være med på Reistadløpet. Vi får også logoprofiering og synlighet på skilinjas websider og på deres sosiale medier.

Reistadløpet forplikter seg til å bidra med å stille med profileringsutstyr (roll-ups, brosjyrer med mer), samt at skolen får en rabattert påmeldingskontingent alt etter hvor mange elever som stiller til start på kommende sesongs Reistadløp. Vi skal også legge forholdene best mulig praktisk til rette for de med tanke på pakking av startnummer og busstilgang så nære start- og målområdet som praktisk mulig.

Avtalen gjelder for 2019, men med en opsjon ut 2022-sesongen gitt at begge parter er fornøyde med gjennomføringen av 2019-løpet. Vi retter en stor takk til Øystein Ånesen, seksjonsleder ved Skilinja i Nordreisa.

Tidligere i sommer inngikk vi en rekrutteringspartneravtale med TSI Langrenn som dere kan lese om her.