Møte med eierne…

Forleden dag la Reistadløpet AS frem status etter 2017- og 2018-løpet for hovedeieren av AS’et, nemlig Foreningen Reistadutvalget.

Foreningen Reistadutvalget består av to medlemmer fra hver av klubbene Bardu IL Ski, IL Kampen og BOIF Ski, og foreningen eier 67 % av aksjene i Reistadløpet AS. De har med dette aksjemajoriteten og da er det helt naturlig for oss i AS’et å legge frem en statusrapport da det til syvende og sist er eierne som har det avgjørende ordet i forhold til om vi skal utløse opsjonen på fem nye år (2020 – 2024) som en del av Visma Ski Classics.

Statusen ble godt mottatt, og de ulike utvalgsmedlemmene må nå forankre i sine klubber hva de skal gå for før vi igjen møtes medio februar 2019 med tanke på veien videre. Signalene så langt var i alle fall veldig positive i forhold til det å utløse opsjonen. På samme møtet var også Reistadrittet og Reistadtråkket invitert for å legge frem status for sine arrangement.

Vi har også invitert oss inn i formannskapsmøter til de to nest største eierne, Målselv og Bardu kommune, og tilsvarende status vil bli gitt til de primo 2019.

Så kommer det en avgjørelse i løpet av første kvartal 2019 hvorvidt Reistadløpet fortsatt skal være en del av Ski Classics også i årene fremover. Vi både tror og håper det…