Meget vellykket workshop

Sist torsdag hadde Reistadløpet AS workshop med mange av sine partnere, både institusjonelle partnere og øvrige partnere. Og det ble en meget vellykket samling for de 18-20 personene som deltok på workshopen.

Etter våre egne innledninger med erfaringer og evalueringer av både 2017- og 2018-løpet, så gikk vi gjennom ulike prospekter vi jobber med for de kommende Reistadløps-sesongene. Dette med scenariet om at vi skal være en del av Visma Ski Classics også i årene 2020 – 2024 som bakteppe.

På workshopen deltok Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge, COOP Nord SA, Statskog, Adecco, Fanskare og VINN i tillegg til representanter fra begge eier-kommunene, samt representanter fra Reistadløpet AS. Ekstra hyggelig var det også at vi fikk med oss David Nilsson, CEO i WSportsMedia som er en av eierne til Ski Classics, på denne workshopen.

Hovedtemaet i workshopen var hvordan vi skal lykkes enda bedre med å fremskaffe mange flere løpere, samt hvordan Reistadløpet skal bli et enda mer attraktivt sponsorobjekt. Et utrolig engasjement blant deltakerne i workshopen bidro til at de forslagene som kom frem i oppsummeringen er meget vel verdt å ta med seg for oss i det videre arbeidet slik at vi fortsatt kan være en del av langløpssirkuset også de fem sesongene etter 2019-løpet.

De signalene som kom fra både institusjonelle partnere og øvrige partnere oppfattet vi som så positive at det gir oss en ekstra drive inn mot 2019-løpet, og de kommende Reistadløp fra 2020 og fremover… 

Pure Arctic Madness!