Målgang

Målgang er noe endret ift tidligere år. 50Km er noe kortere, og 34 er noe lengre. Selve målgangen flyttes  litt lenger ut på sletta enn tidligere, slik at vi får bedre plass til publikum.