Deltakerinformasjon

Klasseinndeling:

Reistadløpet VSC – 50 km Reistadløpet – 34 km
TUR Kvinner og Menn 17-18 år TUR Kvinner og Menn 15-16 år
TUR Kvinner og Menn 19-20 år TUR Kvinner og menn 17-18 år
TUR Kvinner og Menn 21-30 år TUR Kvinner og Menn 19-20 år
TUR Kvinner og Menn 31-40 år osv… TUR Kvinner og Menn 21-30 år
TUR Kvinner og Menn 71+ år TUR Kvinner og Menn 31-40 år osv…
TUR Kvinner og Menn 81+ år
TRIM Kvinner og Menn m/tid fra 15år
TRIM Kvinner og Menn u/tid fra 13år

TUR-klassene passer for de løperne som ønsker å gå så fort som mulig og gjerne konkurrere med naboen. TUR-klassene er inndelt i 10-års-klasser og de premieres.

TRIM-klassene er for de som ønsker å gjennomføre turen over fjellet, men som gjerne tar seg litt bedre tid enn de som er med i TUR-klassene. Noen ønsker allikevel å gå på tid, og derfor har vi en klasse for Trim med tid. Dette er en og samme klasse, den blir ikke delt opp i 10-årsklasser. Vi har også de som ikke er så opptatt av tiden de bruker og som trives best med å gå Reistadløpet og er fornøyde når de klarer å gjennomføre. Disse velger klassen Trim uten tid. Trimklassene premieres ikke.

Reistadløpet har også noe som kalles Adelskalenderen dvs. at man premieres i henhold til hvor mange ganger man har gjennomført Reistadløpet. For detaljer, se premiering.