Deltakerinformasjon

Klasseinndeling:

Reistadløpet VSC – 50 km Reistadløpet – 34 km
TUR Kvinner og Menn 17-18 år TUR Kvinner og Menn 15-16 år
TUR Kvinner og Menn 19-20 år TUR Kvinner og menn 17-18 år
TUR Kvinner og Menn 21-30 år TUR Kvinner og Menn 19-20 år
TUR Kvinner og Menn 31-40 år osv… TUR Kvinner og Menn 21-30 år
TUR Kvinner og Menn 71+ år TUR Kvinner og Menn 31-40 år osv…
TUR Kvinner og Menn 81+ år
TRIM Kvinner og Menn m/tid fra 15år
TRIM Kvinner og Menn u/tid fra 13år