Generalforsamling i Reistadløpet AS

I morgen, tirsdag 17. april, gjennomføres det generalforsamling i Reistadløpet AS.

Generalforsmalingen gjennomføres på Setermoen, og det er vanlige saker som står på agendaen. Godkjenning av både innkalling og saksliste, godkjenne årsberetning og regnskap for 2017, samt vedta budsjett for 2018. I tillegg står «valg» på sakslisten.

Umiddelbart etter generalforsamlingen gjennomføres det et styremøte hvor blant annet strategien for 2019 skal diskuteres. Dermed er også styret i AS’et i full gang med planleggingen av 2019-løpet lørdag 6. april. Vi glær oss!