Full møtevirksomhet…

Den største bekreftelsen på at Reistadløpsdatoen nærmer seg er at møtevirksomheten intensiveres. I skrivende stund er det «kun» 122 dager til løpsstart…

Forleden dag hadde vi et møte med tema «Ski Village 2019«. Her var representanter fra begge eierkommunene, fra næringsforeningene og frivillige aktører til stede, og innstillingen til alle er at vi skal få til en enda bedre Ski Village i 2019 enn hva vi hadde i 2017 0g 2018.

Våre ambisjoner er å utvikle Ski Village’ne i positiv retning med attraktive tilbud og aktiviteter, men konkret hva dette blir i 2019 får vi komme tilbake til hvis vi lykkes med å få på plass de aktørene som vi ser for oss.

Det jobbes også aktivt for å utvide Ski Village-arrangementet på Rustahøgda på løpsdagen, og hvis vi klarer å lande bare noen av alle de ulike ideene og tankene vi har også for dette arrangementet, vil dette løfte Ski Village på Rustahøgda.

Det vil i stor grad være næringsforeningene og «frivilligheten» som drifter Ski Village’ne begge steder i 2019, dog i nær dialog med nærings- og kultur/idrettsetatene i Målselv og Bardu kommune. Samt med bidrag fra Reistadløpet AS.