Destination Snowman blir pakketeringsselskap til Reistadløpet…

Helt siden vi ble en del av Visma Ski Classics fra 2017-løpet av, har det blitt jobbet med å få reiselivsnæringen mer tilstedeværende i forhold til Reistadløpet. Dette under mottoet «Reistadløpet, mer enn bare et skirenn«.

Til 2018-løpet var det nesten 500 tilreisende løpere (fra andre steder enn Troms) til Reistadløpet. Frem til nå har de selv måttet finne ut hva de kan gjøre utover det «kun» å gå Reistadløpet. Flesteparten av disse er løpere som har kommet til Midt-Troms dagen før løpet og reist hjem igjen dagen etter løpet, og som vi kan gi mange andre opplevelser enn «bare» det å gå på ski over fjellet fra Setermoen til Bardufoss.

Vi som organisasjon har hverken kapasitet eller kunnskap til å bedrive pakketering av reise, hotell og opplevelser i tillegg til å gjennomføre selve løpet, og derfor har vi nå inngått en avtale med Destination Snowman om at de skal forestå pakketering i forbindelse med Reistadløpet. Vi er litt sent ute med tanke på 2019-løpet, men vi starter uansett dette arbeidet allerede nå slik at vi kan få full drift på dette samarbeidet fra og med 2020-løpet.

Dermed får våre tilreisende løpere ett kontaktpunkt med tanke på hvilke opplevelser de ønsker å få med seg både i forkant og etterkant av Reistadløpet. Noe som igjen kan føre til at de kanskje kommer en dag eller to tidligere, og kanskje blir en dag ekstra neste år når de ser hvilke fantastiske opplevelser de tilbys i Midt-Troms – fra ytterste skjær på Senja til svenskegrensen i Indre-Troms.

Det vil etter hvert bli etablert en egen link til Destination Snowman sine pakketeringsider med oversikt over de ulike aktivitetene man kan oppleve her i Midt-Troms.

Destination Snowman blir dermed en institusjonell partner til Reistadløpet for 2019 og 2020 som vi ønsker velkommen!