De to siste trekkepremiene klare…

Som tidligere informert om så reduserer vi antall trekkepremier enormt fra 2017 til 2018, og så har vi heller gått for trekkepremier med en del større verdi enn hva vi hadde i fjor.

Det betyr at det blir færre som vinner, men samtidig tror vi at de som vinner setter ekstra stor pris på premien de vinner. De to siste trekkepremiene er nå klare, og den ene er en weekendovernatting for to personer inklusive frokost på Bardufosstun. Den andre trekkepremien er en gavepakke fra Apotek1inneholdende mange ulike apotekartikler. Vi takker både Bardufosstun og Apotek1 for premiene, og så ser vi frem til å overrekke disse til de heldige løperne som blir trukket ut.