Bussbestilling i påmeldingen

I forbindelse med 2018-løpet ble det litt kluss med tanke på bussbilletter og oppgjør «der og da». Dette har vi nå forbedret til 2019-løpet.

Nå har vi nemlig lagt inn bestilling og betaling av buss i selve påmeldingen til Reistadløpet. Vi har også lagt inn bussavgang fra Bardufoss Hotell i tillegg til avgang fra Rustahøgda. Bussbillett kan dermed bestilles som følger;

  • Bardufoss Hotell – Setermoen før start
  • Rustahøgda – Setermoen før start
  • Bardufoss Hotell – Setermoen etter løpet
  • Rustahøgda – Setermoen etter løpet

Det er meget viktig at de som bestiller buss tar med kvitteringen og viser til buss-sjåføren slik at ombordstigningen blir så smidig som mulig. Det er også selvfølgelig mulig å kjøpe bussbillett selv om man ikke bestiller dette samtidig med at man melder seg på løpet, men vi anmoder på det sterkeste om at dette skjer i forbindelse med påmeldingen.

En slik nett-bestilling vil også gjøre det lettere for buss-selskapet vårt å sette opp rett antall busser – både fra Bardufoss Hotell og fra Rustahøgda, både før og etter løpet.

Dermed er nok et forbedringspunkt krysset av for utført før Reistadløpet lørdag 6. april 2019.