Boreal blir transportleverandør…

Boreal, tidligere Cominor og Troms Innland Rutebilselskap (TIRB), blir «ny» transportleverandør. Eller, det er vel ikke helt korrekt å betegne de som «ny» da TIRB og Cominor har ytt denne tjenesten til Reistadløpet i mange år tidligere, men i 2017 var det Bussring som var inne som leverandør.

Det betyr at de som har behov for transporttjeneste fra Bardufoss til Setermoen i forbindelse med starten, reiser med Boreal. Det samme gjelder de som må busses tilbake fra Bardufoss til Setermoen etter ankomst mål – da er det Boreal som gjelder.

Det settes opp busser til følgende tider;

lørdag 7. april Bardufosshallen – Setermoen: kl. 07.15 – 07.30 – 07.45 (det settes opp to busser på hver avgang)

lørdag 7. april Bardufosshallen – Setermoen: kl. 15.30