Årets løypeprofiler

I og med at det har blitt noen justeringer på løypetraseen får det selvfølgelig innvirkning på løypeprofilene.

Løypeprofilene for både 34-kilometeren og 50-kilometeren er nå oppdatert på våre websider. Også løypekartene vil etter hvert bli oppdatert på www.reistadlopet.no. Alle løperne, uansett om de går 34-kilometeren eller 50-kilometeren går felles løype frem til et stykke etter Kampenhytta. Der traseen deles tar de som går 50-kilometeren av ned til Bjørnsmoen, mens 34-kilometerløperne går «rett frem» over til Øverlitjønna. Så har 50-kilometerstraseen et par ekstra sløyfer før nedfarten til Rustahøgda som 34-kilometersløperne ikke har. Så er begge distansenes løpere i mål.