Adelskalenderen oppdatert

Det er mange oppgaver som må løses etter at Reistadløpet er over, og oppdatering av adelskalenderen er en av disse oppgavene.

Vår utmerkede «time manager» Leif-Ketil Gamst har hatt gjennomgang av både dubletter, justeringer og etterregistreringer, så nå skal adelskalenderen for Reistadløpet være oppdatert til og med 2018-løpet.

Samtidig kan vi komme med en oppfordring til alle som har deltatt før, og som skal melde seg på på nytt, at de ikke registrerer seg med «nytt» navn, men bruker sin tidligere «bruker». Ved årets gjennomgang av dubletter fant vi en og samme person registrert hele åtte ulike ganger… Dette skaper både mismatch i adelskalender, samt mye ekstraarbeid for oss.

Oppdatert adelskalender finner dere på denne linken. Her kan dere søke opp deres eget navn – eller andre personer hvis dere ønsker å sjekke hvor mange ganger andre løpere har gått Reistadløpet. Hvis dere mot all formodning skulle finne feil, så ber vi dere kontakte Leif-Ketil Gamst direkte.