BESTEMMELSER FOR MILITÆRE DELTAKERE REISTADLØPET 2017

 

 

 

1 Deltakelse

To hovedkategorier kan meldes på for militært personell som ønsker å representere sin avdeling, og få dekket startkontingent – MIL utstyr og SIV utstyr. Det er klasser (aldersklasser) på begge utstyrstypene iht forsvarets reglement (TFF Gr 43).

 

1.1 Reistadløpet 34 km
1.1.1 Militært utstyr

Dette er klassen for de som ønsker å gå med militært utstyr, herunder ski av modell (Ski, Combat, NATO), militær sko og M/04 uniform. Det er ikke mulig å nytte gammel skitype (Treski, M/58). Regler for deltakelse i denne kategorien står under.

 

1.1.2 Sivilt utstyr:

Dette er kategorien for de som ønsker å gå med sivilt utstyr (ski og klær). Regler for deltakelse i denne kategorien etter fullt ut etter rennets regler.

 

1.2 Reistadløpet VSC 50 km

Det tilbys ingen egne MIL klasser på VSC 50 km. Dvs. at de som ønsker å gå denne distansen, melder seg på individuelt og må betale det det koster, inkl. lisens, i påmeldingsløsningen. Ved refusjon må den enkelte ha en avtale med egen avdeling.

Videre omtales derfor kun Reistadløpet 34 km.

 

2 Påmelding

All påmelding skjer på Reistadløpet offisielle nettsider. www.reistadlopet.no

Velg REISTADLØPET MIL (34 km) for påmelding for begge kategorier og aldersklasser. Følg deretter instruksjoner.

Klasseinndeling for hver kategori er iht TFF gr 43: M/KI-VII.

Legg inn avdeling i rubrikken Lag/bedrift.

Det er mulig å melde på flere samtidig fra hver avdeling så lenge man har fødselsdato.

 

3 Betaling

Det betales ikke ved påmeldingen. Faktura sendes til avdelingene i etterkant. MIL deltakere har rabaterte priser.

 

 

 

4 Regler

4.1 Sivilt utstyr:

Militære deltakere med sivilt utstyr følger rennets regler på lik linje med alle andre sivile deltakere (presisering: ingen sekk i årets utgave).

 

4.2 Militært utstyr:

Reglene baserer seg på en modifisert utgave at Det militære skimerket – 30 km, hvor reglene for Reistadløpet følges med følgende tilleggsregler:

M-04 skal nyttes som ytterste bekledning (evt. M02/M75 ved dårlig vær).

Undertøy (sort superundertøy/ulltøy etc.) kan være av sivil modell.

Ski skal være av typen SKI, COMBAT, NATO (Ny skitype). Treski (M/58) er ikke tillatt.

Sko skal være av militær modell. Fortrinnsvis M/77. Militær skisko kan nyttes for de som har dette.

Hansker/votter og staver kan være av sivil eller militær modell.

Lueplagg skal være av Forsvarets modell: Lue felt, Goretex lue eller sort treningslue.

Det er ingen krav til sekk eller ekstern vekt (på lik linje med rennets regler for øvrig). Dersom deltakere allikevel ønsker å nytte sekk er det ingen vektkrav, og godkjent utlevert militær stridssekk nyttes.

 

5 Resultatlister, merkekrav og premiering

5.1 Sivilt utstyr
  • Egen resultatliste utstedes med klasseinndeling etter TFF gr 43.
  • Merkekrav beregnes etter TFF gr 43 bestemmelser for 30 km skimerket.
  • Ingen plasseringspremiering for denne kategorien
  • Premiering etter rennets sivile regler for antall deltakende år på Reistadløpet

 

5.2 Militært utstyr
  • Egen resultatliste utstedes med klasseinndeling etter TFF gr 43.
  • Merkekrav beregnes etter TFF gr 43 bestemmelser for 30 km skimerket
  • Sjef Hærens premie for beste kvinne og beste mann
  • Brigadesjefens premie for beste 10-soldats lag (minst 3 kvinner i laget).

NB: deltakere som inngår i 10-soldatslaget må ha likt avdelingsnavn!

 

6 Øvrig informasjon

Det vil bli gjennomført kontroll av materiell for kategorien militært materiell ved målgang.

 

Meld på her!