2018-løpet nesten på pallen…

Vi har gjennom sommeren hatt en liten gjennomgang av historiske påmeldingstall til Reistadløpet siden det første løpet i 1958. Det viser at antall påmeldte løpere til 2018-løpet var det løpet med fjerde mest påmeldte løpere gjennom hele Reistadløpshistorien…

Kun 1979 (1.585 påmeldte), 1978 (1.421 påmeldte) og 1984 (1.310 påmeldte) slo antall påmeldte i årets løp. 1981 hadde 1.279 påmeldte løpere. Nå mangler vi dessverre opplysninger om antall påmeldte løpere noen sesonger, men påmeldingstallene før og etter disse årene vi mangler tall fra, tilsier at ingen av disse årene kommer inn på «hig five»-listen. De årene vi mangler påmeldingstall fra er som følger; -59, -61, -62, -63, -64, -65, -66, -69, -72, -73, -75, -88, 2009 og 2012 og hvis noen har informasjon om dette så ta kontakt med oss.

Hele 13 ganger har løpet hatt mer enn 1.000 påmeldte, mens i det aller første Reistadløpet (i 1958) var det 83 påmeldte løpere, og i en artikkel i avisa «Tromsø» fra samme år så skriver de at «48 mann fullførte løpet, som forøvrig er nokså krevende«.

Reistadløpet har blitt avlyst kun tre ganger – 1960, 1980 og 1989. Det betyr at Reistadløpet ikke har blitt avlyst de siste 29 årene… Og påmeldingstallene for 2019 skal trone øverst på statistikken…


PS! 
I og med at det er antall påmeldte løpere som vi har tall fra de fleste sesongene, så forholder vi oss til disse påmeldingstallene og ikke til antall løpere som har 
fullført løpet. Dette også for å få sammenlignbare tall.