Media

Mediakontakt er  Ole Reidar Mathisen. Akkreditering koordineres på Tlf. 93 22 66 42 eller på epost media(a)mathisen.me.